• Aplicarea de metode, tehnici si instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situatii bine definite în dinamica mediului intern și extern al organizației 
  • Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor si politicilor organizationale 
  • Formularea de strategii si politici pentru organizatii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)  
  • Realizarea de studii/lucrări privind functionarea sistemului managerial si a subsistemelor sale Elaborarea unui miniproiect managerial la nivel de organizatie si/sau componente
  • Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare si control-evaluare în organizatii 
  • Aplicarea unui set de instrumente, metode si modalităti manageriale la nivelul unei situatii organizationale 
  • Realizarea de studii/lucrări de fundamentare a procesului managerial, utilizând baze de date, informatii si cunostinte