Limba engleza in administratia publica

Obiectivul general al disciplinei 

 • Dezvoltarea abilităţilor de limbă, dar şi a celor de interacţiune şi comunicare în situaţii diferite, dezvoltarea încrederii în capacitatea de a comunica în limba engleză, consolidarea structurilor gramaticale necesare unei comunicări corecte, exersarea  gramaticii şi vocabularul în situaţii de comunicare concrete.  

Obiectivele specifice

 • Înţelegerea  atitudinii autorului in cadrul mesajului audiat, intelegerea relatiei dintre vorbitori, recunoasterea punctelor de vedere/pozitiilor exprimate.
 • Cunoasterea  si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a structurilor gramaticale aplicate si aplicabile limbajului de specialitate.
 • Dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului juridic
 • Deprinderea abilitatii de documentare in limba engleza, in domeniul de specialitate.

Bibliografie 

 1. Judeu Viorina-Maria - Friendly English, Note de curs, vol. I, II, Editura Universităţii Agora, 2008
 2. Judeu Viorina Maria - English Business Communication – Business Correspondence, Editura Universitatii AGORA, 2010
 3. Beizdadea Coziana Marina, English for law Editia a II-a revazuta si adaugita, Lumina Lex, 2009
 4. Brooks M.,  Holden Wesley Hutchinson D., Engleza pentru juristi, Teora, 2003
 5. Constantinescu Roxana , Engleză pentru administrație publică, Editura Economică, 2001
 6. Dersidan E., Dictionar de termeni juridici uzuali, Proteus, 2006
 7. Hanga V., Dicționar juridic Englez Român și Român Englez  (editia a V-a), Lumina Lex, 2009
 8. Huddleston, Rodney D. The Sentence in Written English: A Syntactic Study Based on an Analysis of Scientific Texts. Cambridge University Press, 2009
 9. Osman Silvia, Engleza pentru stiinte politice si administrative, relatii internationale si jurnalism / English for Political Science, International Relations and Journalism, Editura: Universitara, 2009
 10. Michael Brookes, Christiane Treutenaere, 1000 de cuvinte-cheie in drept, Editura: Compania, 2012
 11. Riley, David, Check Your Vocabulary for Law, Peter Collin Publishing Ltd., 2005
 12. Thomson, A., J., Martinet, A., V., A Practical English Grammar, Oxford University Press, 2008