Curs din cadrul programului de masterat Mangementul Resurselor Umane

Anul 2, Sem 1