Universitatea Agora din Oradea (UAO)  este o instituţie de învăţământ superior, de drept privat și utilitate publică, fondată în 2000 de prof.univ.dr.ing. Mişu-Jan Manolescu şi prof.univ.dr. Adriana Manolescu, iar în anul 2012 a fost înfiinţată și acreditată prin Legea 59/2012.
Noua platformă Moodle, găzduită și administrată pe serverul UAO, este un sistem de tip blended e-learning, performant şi gratuit, cu instrumente de management online al învăţării, care poate ajuta foarte mult la predare-învățare-evaluare clasică (față în față),  asigurând și posibilitatea de învățământ de la distanţă (online total).
Studenţii UAO îşi pot descărca sau vizualiza cursurile în format electronic, pot asista la cursuri în format video (via BigBlueButtonBN), pot să rezolve teste online, să folosească chat-ul,  forumul de grup, serviciul de e-mail ş.a.

Dacă aveți conexiune la Internet, platforma este accesibilă oricând, oriunde v-aţi afla!
În platformă se pot organiza diverse activități online, cum ar fi: examene semestriale, examene de licență și disertație, ședințe online ale structurilor de conducere, participarea online a unor membri externi în comisii de concurs, vizite online ale comisiilor ARACIS ș.a.


Site announcements

Moodle 3.8

by Ioan Dzitac -

Vesiunea 3.8 a platformei Moodle are multe facilități noi, cea mai importantă fiind existența unei camere de videoconferință  (BigBlueButton).